סיפורים נוספים:


עמוד הבית » קהילות מספרי סיפורים » הסדנה האינטרנטית

הסדנה האינטרנטית

בתיקייה זו נרכז את הסיפורים והתגובות המיוחדות לסדנת הסיפורים האינטרנטית. למעשה תיקייה זו משרתת את שיעורי הסדנה ובה ירוכזו מערכי השיעור אשר ישולבו בלימודי הסדנה וכן הסיפורים שישלחו על ידי משתתפי הסדנה.
האינטרנט כמספר העממי בעת החדשהאנו מביאים כתבה ראשונה בסדרת כתבות אשר תעסוק בהשפעת המחשב על מסורת הסיפור העממי בחברה האנושית כותב הסדרה הוא יהודה עצבה, מנהל אתר הסיפורים ובעל תואר מוסמך של האוניברסיטה העברית בתחום מחקר השוואתי.
התיעודבמאמר קצר זה נתייחס לנקודות החשובות המעוגנות במעשה התיעודי של הסיפור. יכולת לספר סיפור, יכולת ההקשבה ויכולת הדיבוב. אלה הם התחומים המוזכרים במאמר.
תסכיתי הרדיותסכיתי הרדיו ריתקו מאזינים רבים. ימי הרדיו זכורים לטוב לרבים מאיתנו, תסכיתי קול ישראל לנוער, תסכיתי המתח ואפילו הצגות תיאטרון שעלו במסגרת תכנית שנקראה 'המסך עולה'. אנו משלבים כאן את תסכיתי הרדיו ככמרכ...
שאלה לדיון: מהו סיפור?למשתתפי הסדנה האינטרנטית ולגולשים שלום רב. הננו מעלים כאן שאלה חשובה לדיון: מהו סיפור? ומבקשים התייחסותכם.
השתלמות אישית ומקצועיתלמשתתפי ומשתתפות הסדנה שלום רב. לאחר המפגש האישי קרו אצלנו התרחשויות לא מעטות. אנו בשלב של כניסה והבנה לעולם האינטרנטי בשילוב התמקצעות אישית וקבוצתית בעולם הסיפור. אכן רוח הדברים היא יוזמות והצעות מכי...
התרגיל הראשוןלמשתתפי הסדנה האינטרנטית שלום רב. לאחר שקיימנו את הפגישה האנושית הראשונה שלנו בביתי אני חש חובה נעימה לכתוב ולחדש את הקשר האינטרנטי בינינו. מצורף תרגיל לימודי ראשון מתוך עבודת שדה בה תועד המספר הירושל...
סיכום המפגש הראשוןבכתבה קצרה זו נביא מעט מחווית המפגש הראשוני של חלק ממשתתפי הסדנה האינטרנטית, שהתקיימה ב - 31.10.10 במודיעין.
שיעור עשירי: הערכת מצבבשיעור זה נערוך מעין סיכום ביניים ונתייחס לכל מה שנגענו עד כה בסדנה אינטרנטית זו. כן נבחן את המגמה הקרובה שהיא תכנון התפתחות הסדנה לאחר המפגש של כולנו.
השיעור התשיעי: קולו של המספרהמספרת הוותיקה מרגלית טובי מתייחסת בשיעור זה לקולו של המספר. חשיבות הקול בהיגד הסיפורי? כיצד עלינו להשתמש בכלי זה על מנת לספר את הסיפור בצורה הטובה ביותר? שאלות אלה ואחרות הם חלק מהשיעור שמביאה לנו מר...
שיעור שמיני. עולם הסיפור, מאת: נורית שניהמספרת נורית שני על עולם הסיפור ועל הדרך ב יש לספר את הסיפור. נורית שני היא מספרת וותיקה וגדלה בבית שכולו סיפורים. היא משלבת בהופעותיה את ציוריה ונוטלת חלק פעילך בסדנה האינטרנטית שלנו.
שיעור שביעי. 'באה מאהבה' עם: לילך צור.מספרת הסיפורים לילך צור היא מנחת סדנאות ומספרת סיפורים שנים רבות. הפעם היא תתייחס לדמות המספר מול הקהל וזיקת הגומלין בין הקהל למספר וחוזר חלילה.
שיעור שישי: מנחה אילן ענבר.מדריך הטיולים, המחנך ומספר הסיפורים אילן ענבר, מתייחס למשתתפי הסדנה האינטרנטית ומציע פתוח רעיון ייחודי של הכנת קופסת סיפורי משפחה. השיחה עמו מתועדת בוידיאו ומגישה בצורה אישית את הדברים למשתתפי הסדנה.
שיעור חמישי: בואו להנחותבשיעור זה ניגע בחשיבות הסדנה האינטרנטית ונתייחס לערך החשוב של שיתוף וחלוקת היידע והנסיון בין משתתפי הסדנה. בשיעור זה מוזמנים אוהבי הסיפור לתרום מנסיונם בתחום.
שיעור רביעי: התייחסות ללימודבשיעור זה נתייחס לתגובותיכם ונציע לכל אחד ממשתתפי הסדנה לקחת חלק בלימוד ולשתף אותנו בנסיונו וחוכמתו בעולם הסיפור. יכולתה של סדנה אינטרנטית זו היא היכולת המופלאה והמהירה של כולנו ללמוד זה מזה ולהפוך את...
שיעור שלישי: המספר העממי וסיפור העם.בשיעור שלישי זה ניגע בנושא החשוב המתייחס למספר העממי ולסיפור העם שהוא נחלת הכלל. כן תבוא התייחסות לפעילות מפגשי הסדנה האינטרנטית והתווית הדרך בהמשך.
שיעור שני: האמת הפנימית של המספר.בשיעור שני זה נתייחס לאמת הפנימית של המספר ולדברים הפשוטים היוצאים מן הלב -הנכנסים אל הלב. נתמודד עם השאלה לגבי תכונותיו החשובות של מספר הסיפורים ועדיין לא נשיב עליה במלואה.
שיעור ראשון: הסקרנותבשיעור הראשון נתייחס אל הסקרנות כתכונה חשובה בעולמו של מספר הסיפורים, כן ניגע בנושא הדיבוב ונביא דוגמה משילוב נוסחת סיפור מקבילה במרחבי תרבות שונים.
לוח הודעות לעדכוןבתיקייה זו נביא מפעם לפעם הודעות ועידכונים למשתתפי הסדנה. כן נשמח לשלב את כל ההודעות שתרצו להעביר לכולם. אנא ראו בלוח מודעות זה במה להעברת רעיונות ומידע לכולם. ניתן לשלב גם תמונות וסרטים קצרים. שלחו א...
על חשיבות האינטרנט

המספרת מרגלית טובי מביאה את האני מאמין שלה לגבי האינטרנט. כמספרת עיוורת היא מציינת את חשיבות העולם החדש באינטרנט כמקור ליידע ולימוד הנגיש ונוח.

הזמנה למפגש משתתפי הסדנה האינטרנטית למספרי סיפוריםנביא את ההצעה למפגש ראשוני של משתתפי ומשתתפות הסדנה האינטרנטית למספרי סיפורים. הכוונה למפגש בו נתווה את הדרך הלימודית העתידית בעולם האינטרנט. הרעיון הוא חדשני וראשוני עבור כולנו.נדגיש כי סדנה זו מיועד...
סיפורי הסדנה האינטרנטיתבתיקייה זו נביא את כל הסיפורים של משתתפי הסדנה האינטרנטית. לכן תיקייה זו פתוחה לכל משתתף להביא בצורה תמציתית את נקודת מבטו לעולם הסיפור. ניתן לשלוח כתבות ומאמרים בנושא.
 
|