הכניסה למוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים

העוורים והפיל

נכתב על ידי: איבט קורן

 שישה חכמים עיוורים ישבו בצד הדרך ושוחחו ביניהם. הם רצו לדעת, מה טיבו של הפיל. הלכו החכמים העיוורים ובקשו מעובר אורח שיוביל אותם אל הפיל, כדי שיכירוהו מקרוב. כאשר נמצא הפיל החלו העיוורים למשש אותו.

הראשון נגע בגופו של הפיל ואמר:" הפיל הוא קיר." השני נגע בחט הפיל [בשנהב], וקרא: "לא, הפיל הוא כידון." השלישי אחז בחדקו, וקרא: "ברור שהפיל הוא נחש."

"לא יתכן", קרא הרביעי, בתופסו אחת מרגלי הפיל, "הפיל הוא גזע עץ."

החמישי היה גבה קומה. הוא הושיט את ידו ונגע באחת מאוזניו של הפיל, ואמר: "כולכם טועים, הפיל הוא מניפה." השישי אחז במקרה בזנב הפיל וצעק: "הוי שוטים שכמותכם, הפיל אינו קיר אף לא כידון, לא נחש וגם לא עץ או מניפה, הפיל הוא בדיוק כמו חבל." הפיל המשיך בשלווה בדרכו, אך ששת החכמים העיוורים עמדו עדיין באותו המקום והתווכחו ביניהם למה בעצם דומה הפיל, וכל אחד היה בטוח שהוא היחידי היודע כיצד באמת נראה הפיל, ואילו חבריו טועים כולם.
 
מוסר השכל מהסיפור: כל אחד שרואה את זווית הראיה שלו לא רואה לא רואה את זוית הראיה של חברו.

הפיל
© כל הזכויות שמורות
ג', אדר, תשע"ב. 26.2.12
 
|