שירת אנשים - שירת הטלפון

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

נתגלגל לידי ספר טלפונים ישן. מדי שנה בשנה הדואר נהג לחלק לבתי האב את ספרי הטלפונים עבי הכרס. כיום כבר כמעט שאין בהם שימוש. התבוננתי בדפי הספר הכתובים שורות צפופות של שמות ואנשים ונתמלאתי מעט שירה. הבאתי לכם קמצוץ מעולם שחלף מהר מדי.
© כל הזכויות שמורות
19.4.2020. כה' ניסן, תשף
 
|