עמוד הבית » קהילות מספרי סיפורים

קהילות מספרי סיפורים

קהילות כשמה כן היא. מיקבץ של סיפורים של קבוצות בעלי מכנה משותף כמו סיפורי קהילת החרשים בישראל, או סיפורי קהילת מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי.
סדנת מספרים במוזיאון חצר היישוב, 2011בתיקייה זו נרכז חומר לימודי ובעיקר את סיפורי משתתפי ומשתתפות הסדנה למספרי סיפורים שהחלה לפעול במוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים. המפגש הראשון התקיים ב- 8.4.11 בשעות הבוקר ואמורים להיות עוד שישה מפגשים...
סדנת מוזיאון חצר היישוב 2012בתיקייה זו נביא את הפעילות הסיפורית של משתתפי ומשתתפות סדנת מספרי הסיפורים הרביעית במוזיאון חצר היישוב הישן ברחוב אור החיים, 6, בירושלים.
הסדנה האינטרנטיתבתיקייה זו נרכז את הסיפורים והתגובות המיוחדות לסדנת הסיפורים האינטרנטית. למעשה תיקייה זו משרתת את שיעורי הסדנה ובה ירוכזו מערכי השיעור אשר ישולבו בלימודי הסדנה וכן הסיפורים שישלחו על ידי משתתפי הסדנה.
סדנת בית הלוחם מחזור שניבתיקייה זו נרכז את כל הפעילות של משתתפי הסדנה למספרי סיפורים בבית הלוחם, החל מהמפגש הראשון ב- 12.11.10. בעיקרון מטרת משתתפי הסדנה, לקחת חלק בפעילות המרתקת בעולם הסיפור. להבין טוב יותר את משמעות מרכיבי...
סדנאות למספרי סיפוריםבתיקייה זו נשבץ את הפעילות הסיפורית הקשורה בסדנאות הסיפורים שלנו כיום.
הרושמים
קהילת החרשיםסיפור המפגש האישי שלי עם קהילת החרשים ושילוב העבודה שלי עמם בסדנאות למספרי סיפורים. המסע שלי לעולמם דרך הסיפורים שסופרו במהלך המפגשים הרבים.
מועדון מספרי הסיפורים הירושלמיראשיתו של מועדון המספרים בחנוכה 2001. ההופעה נקבעה להיות במעבר הקרדו ברובע היהודי בעיר העתיקה. המקום יפה ביותר והעיתוי חג החנוכה. בהתרגשות ובסקרנות רבה ציפינו לאירוע אולם באותו ערב ירד קור מקפיא על הע...
 
|