הפליט

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

כאן מובא סיפורו של הפליט. חפץ שהיה בכל בית בשנות ה- חמישים, שישים. מכשיר זה מטרתו הייתה לרסס את הייתושים הרבים שהיו בארץ. רווחו גם סיפורים שמכשיר זה שימש לחיטוי העולים החדשים שהגיעו לארץ.
כרזת פרסומת לפליט
© כל הזכויות שמורות
כ"ה, שבט, תשע"א. 30.1.11
 
|