מקלט רדיו מנורות

עמוד הבית » האזנה

האזנה

במדור זה נשלב סיפורים מוקלטים, שירה וקטעי פרוזה או כל מה שנראה לנו מתאים לשילוב קולי באתר. בשלב מאוחר יותר אנו מתעתדים לשלב תסכיתי רדיו קצרים ממיטב המסורת של שחקני הרדיו של שנות השבעים בארצנו הקטנטונת.

קריאטרוןבתיקייה זו נשבץ קטעי קריאה מתוך יצירות שאנו אוהבים. לא בכדי נקראת תיקייה זו קריאטרון. שילוב של קריאה בתיאטרון. 
סונטה על לאההמשורר יוסף כהן אלרן מביא בפנינו סונטה מרגשת על תחושותיה של לאה אל יעקב אבינו.
חלק ראשון מתוך הספר החדש 'גבן הגבינות הגלילי'הפעם אנו מביאים את החלק הראשון מתוך הספר החדש 'גבן הגבינות הגלילי' . זהו סיפורו של אבא עדי בן המשפחה הגלילית שחי במא' ה - 18 בצפת ואבותיו נמנו על עולי מגרב. מתחיל כגבן גבינות ומספר סיפורים ובהמשך נכונ...
האזנה לשירה וקטעי פרוזה.בתיקייה זו נשלב קריאת שירה. הקריאה תבוצע הן על ידי הכותבים עצמם או על ידי אחרים. המטרה היא לקרב את השירה לאוזני הגולשים ולעודד כתיבה ושיחת קבצי קול מתאימים למדור זה. אנו משלבים קטעי שירה מהמקורות, מכת...
הוי ארצינביא כאן את שירה של המשוררת רחל 'הוי ארצי' באדיבות פרויקט בן יהודה ברשת.
לא פעם בקיץשירה של המשוררת רחל, לא פעם בקיץ'  מובא באדיבות ובתודה לפרויקט בן יהודה ברשת. אנו מביאים את הטכסט כפי שמופיע בפרויקט בן יהודה .
תסכיתי רדיובתיקייה זו נשבץ תסכיתי רדיו שהופקו על ידי אתר הסיפורים עצמו. כמו כן נשמח לשיתוף פעולה ביצירת תסכיתים נוספים. כל מי שרואה עצמו מוכשר לתרום ליצירת תסכית רדיו, הן בכתיבה, הן במשחק או הקלטה מוזמן ליצור עמ...
'שמע סיפורכאן משולבים סיפורים מוקלטים וקטעי קריאה נבחרים בשפה העברית.
 
|