סמל בית הלוחם

פתגם של אימא

נכתב על ידי: סיניה כהן

לצפייה בסרטון פתגם של אימא:


© כל הזכויות שמורות
כ"א, כסלו, תשע"א. 28.11.10
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|