סיפורים נוספים:
צילום זיכרון של רבי אברהם רוקח, זקן הרוקחים בירושלים. נפטר בשנת תרע

עין לא תשבע

נכתב על ידי: המקורותלהלן קישור לגירסה נוספת של מעשה העין ואלכסנדר מוקדון, מסופרת על ידי השחקן מוטי ברכאן.

על כפות המאזניים
© כל הזכויות שמורות
ו' בשבט, תשע"א. 11.1.11
 
|