סיפורים נוספים:
יוסף המספר ואחיו התינוק

לשמוע בכיו של תינוק

נכתב על ידי: יוסף סלע

מספר: יוסף המספר:
יוסף סלע, הוא יוסף המספר, מסביר בעזרת הסיפור את הקשר בין חשיבות הקשר בין לימוד התורה לחמלה האנושית. סיפור זה תועד על ידי יהודה עצבה בביתו בשעות בין הערביים.

© כל הזכויות שמורות
ד', ניסן, תשע"ב. 27.3.12
 
|