סמל בית הלוחם

פתגם בלדינו

נכתב על ידי: שרה רז

לצפייה בסרטון פתגם בלדינו:


© כל הזכויות שמורות
כ"א, כסלו, תשע"א. 28.11.10
 
|