לוח הודעות לעדכון


בתיקייה זו נביא מפעם לפעם הודעות ועידכונים למשתתפי הסדנה. כן נשמח לשלב את כל ההודעות שתרצו להעביר לכולם. אנא ראו בלוח מודעות זה במה להעברת רעיונות ומידע לכולם. ניתן לשלב גם תמונות וסרטים קצרים. שלחו אלי את החומרים לתיבת הדואר הפרטית שלי ואשמח לשלב הכל באתר במסגרת פעילות הסדנה האינטרנטית. כתובת המייל שלי לצורך זה היא: mesaper@gmail.com 
עדכון ל - 31.7.10

כאן נביא עדכון קצר נוסף בו נסב תשומת לבכם לשיעור התשיעי המיוחד של המספרת מרגלית טובי המתייחס לקולו של המספר.


 
|