שחרזדה

 
שכר ועונש
עוד אחד מסיפורי העם הרבים ששלחה אלינו המספרת והרושמת המסורה שחרזדה. סיפור זה שובץ באתר ב- 2.11.08. ד'ף חשון, תשס"ט.
מי קסמים
סיפור מי הקסמים שהביאו שלום בית בין בעל לאישתו. הסיפור נשלח על ידי המתעדת והמספרת,שחרזדה.
הגשמת חלום: מאת שחרזדה.
סיפור זה נתקבל מאת הרושמת המצטיינת המכונה שחרזדה. הסיפור שובץ באתר בל', ניסן, תשס"ז. 19.4.07.
מי ישמור, מוחמד או אללה?
הסיפור נשלח על ידי המספרת שחרזדה.
שלוש אימהות ושלושה בנים
סיפור עם שעובד על ידי הרושמת והמספרת שחרזדה.
חבר אחד כנגד אלף חברים.
סיפור הבא להמחיש חשיבותן של חבר אמת. סיפור זה נשלח על ידי המספרת שחרזדה.
התפילין והאתרוג
התפילין והאתרוג. סיפור מאת שחרזדה. סיפור מיוחד המתאים לחג הסוכות. המספרת רשמה סיפור זה כפי ששמעה מפי קשישה במעון לגיל הזהב. מקורו של הסיפור מפרס.
סקרנות הנשים
סקרנות הנשים. סיפור שנשלח על ידי שחרזדה.
הרמב”ם ולימודי הרפואה
שמה הספרותי של המספרת ילידת עירק הוא שחרזדה. מדריכה לתיאטרון בובות ומספרת סיפורים לילדים בגיל הרך.אהבתה הגדולה היא סיפורי סיפורי עם מזרחיים. הסיפור נשלח אלי במייל בתאריך 5.1.06 בשעות הערב.
שק הסיפורים הלבן, מאת שחרזדה.
שק הסיפורים הלבן, מאת שחרזדה.
שלוש המתנות של אליהו הנביא
סיפור זה נשלח על ידי המספרת שחרזדה
מי הקסמים
סיפור נשלח על ידי המספרת והרושמת שחרזדה
החמור הגנוב.
הסיפור נשלח על ידי רושמת הסיפורים והמספרת שחרזדה.
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו
סיפור עם מפרס. נשלח על ידי הרושמת שחרזדה.
הזקנה שלא רצתה למות
כיצד הערימה הזקנה על מלאך המוות. מספרת: שחרזדה.
האישה המכוערת ואליהו הנביא
סיפורה של אישה מכוערת ותפילתה לשמור את אהבת בעלה נענית על ידי אליהו הנביא. רשמה: שחרזדה.
אהבת המלח
המספרת שחרזדה היא פעילה בפורום מספרי סיפורים ומתעדת סיפורים רבים. מצורפת אחת הגירסאות למבחן האהבה שעורך האב לבתו. הסיפור מוגש ברוח האותנטית של המספרת כסיפור עם לכל דבר.
מדוע דאגה האם לבניה?
הסיפור נשלח בתגובה לסיפור : "אם ירד גשם אישה בכי ואם לא ירד גשם אישה בכי". המספרת שחרזדה מופיעה בשם זה בפורום מספרי הסיפורים באתר תפוז.

 
|