חלק מתלמידי הסדנה במוזיאון. 2011

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל

נכתב על ידי: אורה טמפלמן

 ללא ספק, אחד הצדיקים בעולם החסידות בעל מתיקות גדולה הוא ר' לוי יצחק מברדיצ'ב הנקרא גם סנגורם של ישראל. והרי סיפור אחד מיני רבים שמסביר כינוי זה:
גם השנה הפתיע ראש השנה בהגיעו, ואיתו השאלה כיצד תיראה השנה הקרובה? מה יהיה גורלו של עם ישראל השנה?.
 בשמיים נערכים למשפט, המלאך מיכאל מגיע ומניח על כף המאזניים מזוודה קטנה, שאינה מושכת תשומת לב מיוחדת, בתוכה היו מונחים זכויותיהם של עם ישראל. לא עברה חצי דקה ולאולם נכנס השטן ועימו משאיות עמוסות עד שהיה המקום צר מלהכיל, בתוך המשאיות האלו נאספו עוונותיהם של עם ישראל.
אבוי, אם זה המצב כנראה שחס וחלילה הולכת להיות שנה קשה לעם ישראל.

לפתע רעש, מהומה באולם המשפט, כל העוונות של עם ישראל נעלמו. מישהו גנב את העוונות, עכשיו נשארו רק המצוות שמכריעות לטובת עמ"י.
פתאום נשמע קול בשמיים: "מי גנב את העוונות של עם ישראל ?"
ואחריו עוד קול, אחר: "ר' לוי יצחק בן שרה סאשא גנב את העוונות של עם ישראל."
אם ר' לוי יצחק גנב את העוונות צריך לדון אותו.
התכנס בית הדין של מעלה לדון את ר' לוי יצחק. לאחר התיעצות קלה אמרו לר' לוי יצחק: "אם גנבת את העבירות צריך אתה לשלם בעדם. יש לך איך לשלם?"
ענה להם ר' לוי יצחק: "הלא אני רק אחד, איך אוכל לשלם בעד כל העוונות?"
השיב לו בית הדין: "אם כן צריך אתה להימכר לעבד, הלא כתוב בתורה: 'אם אין לו, ונמכר בגנבתו' אם אין לגנב דרך לשלם את הגניבה, מוכרים אותו לעבד, וכך משלמים את דמי הגניבה"
 
יצא קול בשמיים: 'מי מוכן לקנות את ר' לוי יצחק בן שרה סאשא לעבד?'
ומיד יצא קול יחיד ומיוחד: "הקב"ה בכבודו קונה את ר' לוי יצחק בן שרה סאשא לעבד עולם"

© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק, י"ח, אייר, תשע"א 21.5.11
 
|