יוסף עוזר

שבת, שבת.
שירו של יוסף עוזר המביא את קדושת השבת וקדושת מסורת הדורות.
כפקיר
שיר מיוחד זה מתייחס לבישול האורז על ידי האם האהובה. מושג הזמן התכונות של האורז הזקוק למים והמצב הפוליטי נוטלים חלק במעשה בישול האורז.
הירושה: מאת יוסף עוזר
אנו משלבים כאן שיר נוסף מאת המשורר יוסף עוזר, להנאת הגולשים.
'ילדות' מאת: יוסף עוזר
שירו של המשורר ' ילדות ' מאת: יוסף עוזר. קורא: יהודה עצבה.
חולצה לבנה
סיפור משנות החמישים המבטא את המחסור והעוני. הסיפור סופר לי על ידי המשורר יוסף עוזר.

 
|