בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

רבי לוי יצחק והמצות

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: הרב שלומי כץ:

הרב שלומי כץ והרב ישראל פרידלנדר מביאים בפנינו סיפור חסידי המביא את ההבדל בין חסידים למתנגדים. דמותו של הרב בריסק מזה ודמותו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מזה. בסופו של הסיפור אנו לומדים עד כמה גדולה אמירת התהילים ששכרה בצידה.
כיסוי מצות. באדיבות מוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים
© כל הזכויות שמורות
א', ניסן, תשע"ה. 19.4.15
 
|