בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

גמלים צעירים וגמלים זקנים.

לפני מספר שנים שמעתי ברדיו ראיון עם השר המנוח ד"ר יוסף בורג ז"ל.

 המראיין שאל את ד"ר בורג כיצד הוא הגיב בשעתו לטענות שהוא מחזיק בכסאו כשר במשך שנים רבות, ואינו מפנה מקום לצעירים המעוניינים להתמנות לשרים.

 ד"ר בורג הפנה את המראיין לעיין במסכת סנהדרין, שם מסופר (בדף נב עמוד א') כי נדב ואביהוא, בניו של אהרון הכהן היו מהלכים בדרך אחרי משה ואהרן, ואמר אחד למשנהו: "מתי ימותו שני זקנים הללו, ואנו ננהיג את הדור". אמר להם  הקב"ה: "נראה מי קובר את מי".

 על כך אמר שם רב פפא (בתרגום לעברית) "מרובים גמלים זקנים הנושאים על גבם עורות של גמלים צעירים".

 לאחר זמן מסויים רציתי להשתמש באימרה הנ"ל שהובאה בגמרא, ולא מצאתי אותה בגמרא. טלפנתי לביתו של ד"ר בורג, שכבר היה בפנסיה, ושאלתי אותו היכן נמצאים הדברים הנ"ל בגמרא. ד"ר בורג ענה לי שהוא חולה ומקבל תרופות שונות המטשטשות את הזיכרון, אבל אם הוא אינו טועה, הדברים נאמרו במסכת סנהדרין דף נב. למטה.

בדקתי את מראה המקום שציין ד"ר בורג מהזכרון ונוכחתי לדעת שד"ר בורג צדק.

הסיפור נשלח על ידי ישראל גלעדי.


3. עבודה בהסתוריה
מאת: צפרירה 23/05/2022
אני צריכה סיפור על רב פפא. תודה רבה..
2. סיפור מעניין
מאת: רחל 19/06/2021
נהנתי לקרא וגם לחשוב על דר בורג ז׳ל שהיה משיכמו ומעלה ...תודה
1. אני רוצה הודעה
מאת: ניר סוג'ז 28/10/2008
אני רוצה הודעה
 
|