בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

רש"י ורבי יהודה הלוי

מספרים שרש"י היה נוהג מדי פעם לצאת לגלות, לן פה, לן שם והיה הולך לתקן את החטאים. בקיצור, יום אחד הוא מגיע לספרד נכנס אצל רבי יהודה הלוי, דופק בדלת. המשרת פותח את הדלת ואומר לו שרבי יהודה הלוי לא נמצא. חיכה לו רש"י ולבסוף הלך לו.

המשרת הבחין שהמקל של רבי יהודה הלוי לא נמצא. רץ אחרי רש"י וצעק עליו – תחזיר את המקל. רשי"י הסביר שלא לקח את המקל, אבל המשרת שלא היה חכם במיוחד הרביץ לרש"י והכריח אותו לשלם בעד המקל. שילם רש"י משרת את מחיר המקל כפי שביקש ולפני שהלך רשם על פתח ביתו של רבי יהודה הלוי  ש ל מ ה  חמש פעמים.

טוב, רבי יהודה הלוי חוזר לביתו והמשרת מספר לו שהגיע מישהו מוזר כנראה צרפתי וגנב את המקל, משום מה, באותו רגע הזיקה במחשבתו של רבי יהודה הלוי דמותו של רש"י ומיד יצא החוצה לחפש אותו תוך כדי כך הוא הבחין בכתוב שמחוץ לדלת. אכן הצליח יהודה הלוי לפגוש את רש"י ותוך כך שאל אותו אם אכן הוא כתב את מה שכתב ומה פירוש הכתוב.

פשוט מאוד השיב רש"י: שלמה, שלמה, שילמה, סלמה שלמה.

ופירוש הדבר ששלמה שילם מחיר שמלה שלמה, עבור המקל.

הערה: מאחר והפירוש לא נוקד אקווה כי הקוראים יתעמקו וינסו להבין פירוש התשובה של רש"י.

 הערה: רבי שלמה יצחקי (רש"י, 1040 - 1105), מחכמי יהדות צרפת. נחשב לגדול מפרשי המקרא והתלמוד בימי הביניים, ולאחד מגדולי חכמי ישראל בכל תקופת הראשונים

  הסיפור נרשם מפי רמי יעקב שמשפחתו עלתה לארץ מקוצ'ין. הסיפור שובץ באתר ב -ערב טו' בשבט, תשס"ח. 21.1.08.


© כל הזכויות שמורות

5. רשי ורבי יהודה הלוי
מאת: משה 14/02/2021
ומה קרה בסוף החזירו את הכסף לרשי או מה באמת היה שם
4. תיקון טעות
מאת: יוסף עוזר 09/07/2020
בסיפור כאן כתוב: "שלמה, שלמה, שילמה, סלמה שלמה". שלימות הסיפור מחייבת שהכל יהיה באות ש. וכאשר מנוקד יהיה כך [וחשוב לנקד כי"כך עשה רש"י] - רש"י חזר לביתו של ריה"ל, וניקד את המילים : "שַׁלָּמָה שְׁלֹמׂה שַׂלְמָה שְׁלֵמָה שִׁלְמָהּ", והפירוש הוא "מדוע שלׂמׂה שילם על בגד שלם?" ..............................................
3. שניהם דברי אלוקים חיים
מאת: יצחק קלפוס 09/06/2010
שמעתי את שני הסיפורים מפי הרב אלחנן סמט זצ"ל שהיה מחנך בבית ספרינו שארית ישראל בפתח תקווה נוסף לכך היה מדריך בנוער האגודתי בלב אוהב לילדי ישראל נטע בנו אהבת תורה ואהבת ארץ ישראל יהי זכרו ברוך
2. זה הסיפור האמיתי
מאת: רונן 09/08/2009
פעם אחת הגיע רבנו אברהם אבן עזרא למחוזו של רש"י הקדוש שלא ראהו עד אז, ונכנס להתפלל בבית כנסת. ראוהו המתפללים שהוא לבוש בגדים קרועים, כאחד העניים, ולא הכירוהו. לאחר התפילה, נטפל אליו אחד המתפללים בטענה כי הוא גנב לו מעיל יקר ומכובד, אך האבן עזרא הכחיש זאת מכל וכל, ותפסוהו והביאוהו לבית הדין שם ישב רש"י לדון. שמע רש"י את הטענות של התובע, ופנה לשמוע את דבריו של האבן עזרא. אמר לו האבן עזרא אני כבד פה ואיני יכול לענות אלא בכתב. הסכים רש"י לכך, והאב"ע כתב לו: "שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה". כשקרא את זה רש"י מייד נזדעק ואמר: אתה הוא רבנו אברהם אבן עזרא!! ומייד ציוה לשחררו. אמרו לו כיצד הבנת שהוא האבן עזרא? התשובה היא: רש"י הבין שהוא כתוב לו שאלה "ש-למה שלמה (שמו של רש"י) שלם השלמה (כמו שמלה=בגד) שלמה (לשון שלמות) "
1. ישר כוח
מאת: יהודה עצבה 09/08/2009
אכן נודה לך על הערה חשובה זו. כעיקרון אנו מוצאים בסיפורים רבים גרסאות שונות ודומות של אותו סיפור. ולעיתים קרובות אין אנו יכולים לדעת מה הגירסה האמיתית של הסיפור, ומי מחברו של הסיפור וכך הופך הסיפור להיות סיפור עם והוא בבחינת 'נחלת הכלל'. אין ספק שמעניין מאוד להשוות בין הגרסאות השונות ולעקוב אחר התפתחות הסיפור.
 
|