בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

הטיש השקט. מאת: יוסף המספר

נכתב על ידי: יוסף המספר

לצפייה בסרטון הטיש השקט. מאת: יוסף המספר:


© כל הזכויות שמורות
כו', תמוז, תשע"ב. 16.7.12
 
|