בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

ענוותנותו של הרבי

אחד החסידים סיפר בשבחו של הרבי שלו לפני חסידים מחצר אחרת.  - הרבי שלי צם ומסתגף כל השבוע  ולמעשה מחזיק מעמד רק בגלל החגים והשבתות שבהם הוא אוכל. מלבד זאת אפשר לומר שהרבי שלי השם יזכהו ויחיהו אינו אוכל דבר וצם ומסתגף כל ימות השבוע.

"שקרן, זעק לעברו חסיד אחר, אתמול ראיתי את הרבי שלך זולל וסובא באמצע והיה יום חול רגיל, אבל הארוחה שאכל לא הייתה רגילה בכלל. איזו ארוחה טעימה וגדולה הייתה זו והוא זלל בכל פה הרבי שלך.

"זהו בדיוק, אישר החסיד והוסיף על שבחי רבו. "הוא שאמרתי, הרבי שלי כל כך גדול בצדקנותו ובענוותנותו שהוא אוכל בפומבי רק כדי להסתיר את העובדה שהוא צם.

הסיפור שובץ באתר ביום רביעי, כה' תמוז, תשס"ז. 11.7.07


© כל הזכויות שמורות

 
|