המספר אלעזר רוזברגר

ה'אוהב ישראל' מאפטא ומצוות הכנסת כלה.

נכתב על ידי: אלעזר רוזברגר

מספר: אלעזר רוזברגר:


הרב אברהם יהושע השל מאפטא ( 1748-1825 )היה נצר למשפחות רבניות מפורסמות מצד שני הוריו. בילדותו, הפגין הרב מאפטא יכולות מבטיחות. הוא למד אצל רבי אלימלך מליז'נסק ונודע כבקי גדול בתלמוד. . 
נודע באהבתו הגדולה לעם היהודי. כתב שני ספרים בשם "תורת אמת" (לבוב 1854) ו"אוהב ישראל" (ז'יטומיר 1865) שעל פיו כונה בעצמו "אוהב ישראל".

הרבי מאפטא נקבר במז'יבוז' ליד הבעש"ט. האגדה החסידית מספרת שמלאכים נשאו את גופתו וקברוה בבית הקברות בטבריה שם מוצבת אבן סמלית לכבודו. ביאשי הוקם בית כנסת על שמו.

 


הכנסת כלה. ציור: יהודה עצבה.
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק, ח', תשרי, תש"ע. 26.9.09
 
|