סיפורים נוספים:
חסידים. צילום: יהודה עצבה

,תפילתו של החייט

נכתב על ידי: יהודה עצבה על פי גירסה עממית

מספר: יהודה עצבה:


החייט בשכונת יגיע כפיים בירושלים. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק, יב' תשרי, תשע"ו. 26.9.15
 
|