סיפורים נוספים:
אוסף מוזיאון חצר היישוב

המכלת

נכתב על ידי: יהודה עצבה

קורא: יהודה עצבה:

הפעם מביא בפנינו מספר הסיפורים יהודה עצבה, גירסה נוספת מהווי המכולת הקטנה בשכונת הילדות שלו בירושלים בשנות החמישים.
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק ב' באב, תשע"ה. 18.7.15
 
|