סיפורים נוספים:

סמטת הזכרונות

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:


רוכל בירידה של רחמו. צילום: יהודה עצבה.
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק ב' באב, תשע"ה. 18.7.15
 
|