סיפורים נוספים:
עוד שעון תלוי. צילום: יהודה עצבה

השעונים וששת המליונים

נכתב על ידי: יהודה עצבה

לשמיעת השעונים וששת המליונים:

המספר יהודה עצבה מביא הפעם סיפור לדרך הנצחה אישית ליום השואה. סיפור המבוסס על סיפורו של המספר אריק אלון כפי שמופיע בכתובים באתר שלנו.
צילום מחוגי השעון המורים על הספרה 6. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
כז', ניסן, תשע"ו. 5.5.16
 
|