סיפורים נוספים:
הרב שמחה רז מספר ליהודה עצבה.

מתנת הויתור של הרב אריה לוין

נכתב על ידי: יהודה עצבה מפי הרב שמחה רז

מספר: יהודה עצבה:

עולמו של מספר סיפורים משול לעולמו של צייד. מה צייד דורך את קשתו ואת כל חושיו כדי ללכוד ולצוד משהו על מנת לקיים  נפשו, כך גם מספר סיפורים אוזנו כרויה לכל סיפור כדי להחיות את נפשו.
באחד הביקורים שלי בביתו של ידידי הרב  שמחה רז, זכיתי לשמוע מפיו סיפורים רבים ואחד הסיפורים המתדפקים אצלי בשעה זו שאספרם דוקא בימים אלה, זכה לכותרת בשם ' מתנת הויתור של הצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין ' וכך מספר לי הרב שמחה רז את הסיפור ששמע ורשם שנים רבות קודם לכן מפיו של הרב אריה לוין.

 ערב חתונתו אמר לרעייתו הצדקת ציפורה חנה: יש נוהג בירושלים שהחתן קונה מתנה לכלה, הכלה קונה מתנה לחתן, אבל מה אעשה ואני יתום עני ואת יתומה עניה, אין לנו כסף לקנות מתנות אחד לשני, אבל את יודעת מה, יש משהו שאנחנו יכולים בכל זאת לתת אחד לשני מתנה. מתנה זו לא תעלה בכסף כי ממילא אין לנו כסף והמתנה תחזיק מעמד זמן רב תלוי בנו. 

שאלה אותו רעייתו לעתיד: מה המתנה?

ואז הוא אמר: הבה ונבטיח אחד לשני שבמהלך חיינו, אני תמיד אוותר לך ואת תוותרי לי. זאת תהיה המתנה שנעניק האחד לשני. זו מתנה שאם נשכיל לשמור עליה תמיד תשמור גם עלינו.

אז הנה, הסיפור הזה הוא מעין מתנה לכולנו 'מתנת הויתור של הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין '

הרב הסופר שמחה רז על רקע תמונתו של הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
ג', אב, תשע"ה. 19.7.15
 
|