סיפורים נוספים:
חייט עם 'בתי עיניים' בלשונו של עגנון. צילום: יהודה עצבה

גלגל עינו של אדם

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

הפעם אנו מתוודעים לסיפור המפורסם אודות גלגל עינו של אדם המיוחס לאלכסנדר מוקדון  המצביא הגדול.
בית ממכר עתיקות ביפו. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
כ"א, חשון, תשע"ז. 22.11.16
 
|