סיפורים נוספים:
בית הכנסת לקראת סיום הבניה. צילום: יהודה עצבה

חורבת רבי יהודה החסיד

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

אנו מביאים גירסה מוקלטת הנוגעת בתמצית סיפור הקמתו של בית הכנסת הידוע בשם 'החורבה'
בניית בית כנסת החורבה. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
כא', אב, תשע"ה. 6.8.15
 
|