סיפורים נוספים:
הסמאעה ( הפטיפון )

סיפור ( הסמאעה ) הפטיפון

נכתב על ידי: ציון שושן

מספר: ציון שושן:

המספר ציון שושן מביא בפנינו בצורה ציורית ביותר חווית ילדות הקשורה בפטיפון של ילדותו, הסמאעה כפי שנקראה בבית.
ראש הסמאעה
© כל הזכויות שמורות
א', ניסן, תשע"ד. 1.4.13
 
|