סיפורים נוספים:

קבצנות בכותל

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: חיים אבגי:

באחד הביקורים שלי בחנותו של מר חיים אבגי, תעדתי ממנו סיפורים אחדים ומצורף כאן הסיפור הראשון המשובץ באתר. אציין כי חנותו בשם 'קולמוס' נמצאת סמוך לשוק מחנה יהודה.
© כל הזכויות שמורות
יח' סיון, תשע"ז. 12.6.17
 
|