סיפורים נוספים:

מעשה במפטיר יונה

נכתב על ידי: יצחק אלפרט

מעשה במפטיר יונה
 
אני אספר על 'מפטיר יונה', אני מאמין שכולם יודעים מה זה 'מפטיר יונה'. אז 'מפטיר יונה' היו מוכרים אצלנו בבית הכנסת. הכל היה ביידיש, היה עולה כרוז והיה ככה כמו שמוכרים במשטרה את החפצים שנשארים ( כוונתו כנראה למכירה פומבית ) והוא היה מתחיל ככה " ציין טולר שישי, פופצין טולר שישי, צוונציק טולר שישי. ( טולר זה כמו גרוש של אז )
 
 בקיצור שנה אחת הגיע קיבוצניק לבית הכנסת במאה שערים והוא רואה שהתחילו למכור 'עליות לתורה'. אז הוא רואה שמעשרה גרוש נהיה לירה לירה וחצי. והיה מישהו שבאותו יום היה לו יורצייט והוא היה קונה כל שנה בלירה וחצי, היה משלם מחיר אסטרונומי, העיקר ש'מפטיר יונה' יהיה אצלו.
באותה שנה הקבוצניק אמר שמונה לירות . אז כולם הסתובבו בתדהמה. שמונה לירות! סכום עצום.

והגבאי אמר, השנה זכה בית הכנסת שלנו.. בקיצור הקיבוצניק קיבל את ה'מפטיר יונה' ואיך שיצא החג כולם הלכו מהר  "לשבור" את הצום והגבאי העין שלו על הקיבוצניק שלא יברח לו, שמונה לירות זה לא צחוק. הקיבוצניק יצא והגבאי אחריו. והולכים עולים במעלה רחוב שטראוס ומגיעים לכיכר ציון ומתחילים לריב.
אומר הגבאי לו – תן לי את השמונה לירות.
עונה לו הקיבוצניק – אין לי.
אומר לו – מה זאת אומרת קנית. תן לי את השמונה לירות.
אומר לו – אין לי.
עבר שם שוטר בריטי, ניגש אליו הגבאי ומתלונן ואומר לו - תשמע אני מכרתי לו את ה'מפטיר יונה' בשמונה לירות עכשיו הוא לא רוצה לשלם. השוטר שואל את הקיבוצניק – קנית?
אומר לו – כן
אומר לו – תשלם לו את השמונה לירות.
אומר לו – אין לי.
 
אומר לו השוטר – אין לך, תחזיר לו מיד את המפטיר יונה.
 
בתפילת מנחה של יום הכיפורים קוראים הפטרה מיוחדת מספר יונה הנביא,המתארת את התפילה והחרטה על מעשיהם של אנשי נינווה שהביא לכך שהשם ריחם עליהם על כי שבו מדרכם הרעה.
 
 
 

© כל הזכויות שמורות
יח', אלול, תשס"ט. 7.9.09
 
|