סיפורים נוספים:
הזגג עובד חן בפתח חנותו

ירושלים שלי

נכתב על ידי: עובד חן

לצפייה בסרטון ירושלים שלי:


© כל הזכויות שמורות
כ"ט, אדר, ב', תשע"א. 4.4.11
 
|