סיפורים נוספים:

שיח ירושלמי

נכתב על ידי: יהודה עצבה

לצפייה בסרטון שיח ירושלמי:


© כל הזכויות שמורות
יד, אב, תשע"א. 14.8.11
 
|