סיפורים נוספים:
הפרה

טרומפלדור והפרה

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:


© כל הזכויות שמורות
יא', אב, תשע"א. 11.8.11
 
|