סיפורים נוספים:

טללי רצון

נכתב על ידי: רות מרום


טללי רצון
תפילה והודיה

ברכנו אלוהים, בשנה של בשפע,
בגשמים בעיתם ובשובע.
בנדיבות הלב, ובפיכחון,
בשלום בשלוה ובביטחון, ומעל הכל פזר טללי רצון!
ברך סוכתנו בברכת חיים, בשמחה, בפרנסה טובה,
ברוב באהבה
ותקווה.
ומעל הכל פזר טללי רצון!
***
בשעת רצון וברכה הבאה על עמך! נפתחו הלבבות ובאו גאולות!
ראינו בנפלאות!

ברוך אל שומע תפילה,
 בטללי רצון ומחילה,
שב הבן למצפה הילה!


רות מרום
ראש פינה
חג סוכות התשע"ב
 


© כל הזכויות שמורות
כ"ה, תשרי, תשע"ב. 23.10.11
1. תפילה
מאת: רויטל חפץ 10/02/2012
רות היקרה שהלכה מאיתנו היום - עצוב לנו מאוד תחסרי למשפחתך ולחבריך ולכל הזוכרים אותך שיריך יהיו לנו לנר וזיכרון, יהי זכרך ברוך
 
|