סיפורים נוספים:

'דיינו'

נכתב על ידי: חנניה מרדכי

מספר: חנניה מרדכי:

יהודה עצבה מתעד את חנניה מרדכי בביתו. אגב שיחה עולה סיפור תמציתי המתאר את השתלבותו של העולה החדש מכורדיסטן מהימים בהם גר בפחון במעברת תלפיות ועד ימינו אלה בו הוא אוחז במטאטא חשמלי ומאושר שכך הם פני הדברים. את כל זה הוא מבטא במילה אחת הלקוחה מההגדה לפסח 'דיינו'
© כל הזכויות שמורות
י' ניסן, תשע"ה. 30.3.15
 
|