סיפורים נוספים:

מוסר עבודה. מאת בועז ניסן.

               לפני קום המדינה התבצעה חלוקת החלב בשכונת נחלאות עם כדים וחמור. את החלב חלבו מהעיזים שמשפחת סרי קיבלו מהעיר העתיקה בירושלים.

אחר כך בשעה 4 בבוקר עם הנץ החמה, היה חיים סרי עליו השלום היה יוצא עם אביו המנוח של יעקב [יקי] יוסף סעדיה סרי לחלוקת החלב.

כך היו עוברים מאזור לאזור בנחלאות עד כשהיו מסיימים לחלק את החלב שבכדים חוזרים הביתה ממלאים שוב וממשיכים בחלוקה.

יוסף סעדיה גדל אצל דודו חיים סרי ז"ל מפני שהוריו נפטרו בעודו נער, אשתו של הדוד שושנה ע"ה הייתה מכינה סנדוויצים על מנת שיאכלו כאשר ינוחו מעבודתם

באחת הפעמים בשעת העבודה תפס את יוסף סעדיה הרעב והתחיל לאכול בזמן העבודה  לפתע הופיע דודו ועל מנת שהדוד לא יראה אותו אוכל בשעת העבודה מיהר יוסף סעדיה ונתן את הסנדביץ שלו לחמורו.

הסיפור נשלח על ידי הרושם והמתעד ומספר הסיפורים בועז ניסן. הסיפור שובץ באתר ב - יז' שבט, תשס"ח. 27.1.08. 


הנכד, יקי סרי.
© כל הזכויות שמורות

 
|