סיפורים נוספים:
טלפון פקס.

על התקשורת

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

המספר יהודה עצבה מביא 'הגיג' לגבי עידן התקשורת המודרני.
טלפון ציבורי על קיר. אוסף עצבה.
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק ו' שבט, תשע"ו. 16.1.16
 
|