גמל. צילום: יהודה עצבה

על מה העולם עומד

נכתב על ידי: יהודה עצבה, על פי מדרש תנחומא

מספר: יהודה עצבה:

מספרים ששאל פעם הקיסר הרומאי אדריאנוס את החכם היהודי עקילס( אַקִילַס ) על מה העולם עומד?
אמר לו: על הרוח.
השיב לו אדריאנוס: על מה אתה מדבר, אלה הם שטויות, על הרוח? העולם עומד על הרוח?
אינך מאמין אוכיח לך השיב עקילס.
-איך תוכיח לי התפלא הקיסר הרומי למשמע אוזניו. אתה יכול להוכיח זאת?
-ועוד איך השיב עקילס וביקש שיביאו גמל.
הביאו גמל וביקש עקילס להעמיס עליו שקים מלאים בסחורה כבדה, שקי חיטה ושקי קמח למשל ואז ביקש להבריך את הגמל, וכרע הגמל וישב, נתן לו פקודה וקם הגמל על כל המשא שבגבו.
עתה ביקש עקילס חבל וכרכו סביב צוארו של הגמל וביקש מהקיסר למשוך את החבל מזה והוא משך מזה עד שחנקו את הגמל.
אמר עקילס לאדריאנוס : אמור לגמל שיעמוד.
אמר לו אדריאנוס: אתה חנקתו והוא יעמוד?
אמר לו: ומה הרגתי אותו, או שמא חסר אחד מאיבריו?
אמר לו: הוצאת את רוחו.
אמר לו: אם כך מה אנו למדים שרוחו של הגמל היא שהחזיקה את המשא ולא שאר אברי גופו.  אם הגמל לא היה סובלו ולא סבל את משאו אלא הרוח שבו, מלך מלכי המלכים הקב"ה אין רוחו סובל את העולם כולו?
שתק אדריאנוס. מכאן שתיקתו הייתה בבחינת מודה.
עקילס הגר - גר צדק שהתגייר לפני מרד בר כוכבא, בתקופת התנאים, מחבר "תרגום עקילס" של התנ"ך ליוונית, שחובר על דעת רבי יהושע ורבי אליעזר. הוא היה גם תלמידו של רבי עקיבא. לפי כל הדעות, עקילס היה קרוב משפחתו של הקיסר הרומי אדריאנוס.

הערה: נציין כי זה עיבוד ללשון ימינו של מעשה אדריאנוס ועקילס כפי שמובא במדרש תנחומא.

 

פסל אדריאנוס. באדיבות ויקישיתוף
© כל הזכויות שמורות
כג', סיון, תשע"ב. 13.6.12
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|