הזאב המדבר

הזאב המדבר (מסיפורי משה)

 

ויהי כאשר היה משה רועה את צאן יתרו חותנו במדבר, בא אליו מלאך אחד בדמות זאב לבן ויתיצב לנגדו. נתירא משה ממנו,אמר לו הזאב: שלום עליך אדוני איש האלוהים! ויתפלא משה ויאמר: הלא אין החיות מדברות, ומי שם פה להם לשיח? ענה הזאב ואמר: אתה האיש, שעתידה התורה להנתן על ידו,ובתורתך  נאמר על העגל,אשר הקימו להם בני ישראל,שדבר,ואתון,שרכב עליה בלעם החוזה,שדברה גם היא...שוב אמר הזאב למשה הרועה,תן לי מן הצאן אשר אתך ואוכלם,כי רעב עבדך.

ויען משה ויאמר להזאב: אלו הצאן,אשר אתה רואה,לא שלי הם,כי אם של יתרו חתני הם,והתורה הזו שאתה מעידה בי,היא גם אמר תאמר :והייתם נקיים מה' ומישראל,ואני רק שכיר הנני: והיה כי אתן לך מן השמור אצלי,ובגדתי בקנין אחרים וחטאתי לאלוהים.

    ויאמר הזאב הרעב למשה: אם כן הדבר, לך אל חתנך אל יתרו וקח ממנו רשות, כי אקח לי צאן אחד מן המחנה למנחה. ויאמר משה: הנני למצותך: אבל מי ישב אצל הצאן לשמרם מחיות השדה? ענה אותו הזאב לאמר: הניחני  אותי אצלם, והעבודה, שלא אוכל מהם בטרם תבוא, ואני ערב לך,שלא יקרם כל מקרה: וישמע משה בקול הזאב ויעזב אותו על הצאן וילך לו אל חתנו ויספר לו את כל הדברים, אשר דבר באוזניו הזאב. ויאמר יתרו אליו: תן לו ממבחר הצאן, אשר יאבה לקחתם, וידך כידי. וישב משה אל עדרו וימצא את הצאן רועים לבטח באחו, והזאב שומרם יושב בקצה וראשו בין ברכיו. ויבא אליו משה ויאמר לו: קח לך מן שבט הצאן הזה את אשר תבחר. כי כן פקודה חותני עלי. הסתכל בו משה ולא ראהו עוד. והמלאך איננו...

 סיפור זה נרשם מ"אוצר האגדה", קובץ א', מני קדם. בתוך כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. ברלין, תרע"ד. 1913.שובץ באתר בתאריך: ו' כסלו, תשס"ח. 16.11.07.

 

 


© כל הזכויות שמורות

 
|