נח והיין

כשבא נח ליטע כרם בא שטן ועמד לפניו, אמר לו: מה אתה נוטע? אמר לו: כרם....

מה עשה שטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן, אח"כ הביא ארי והרגו, ואחר כך הביא חזיר והרגו, ואח"כ הביא קוף והרגו תחת הכרם והטיפו דמן באותו הכרם והשקוהו מדמיהן.

 רמז לו שקודם שישתה אדם מן היין, הרי הוא תם ככבש זו שאינה יודעת כלום וכרחל לפני גוזזיה נאלמה, שתה כהוגן, הרי הוא גבור כארי ואומר אין כמותו בעולם. כיון ששתה יותר מדי נעשה כחזיר מתלכלך במי רגלים ובדבר אחר. נשתכר נעשה כקוף עומד ומרקד ומשחק ומוציא לפני הכל נבלות הפה ואינו יודע מה יעשה,

מתוך: תנחומא נח, יג' .


© כל הזכויות שמורות

 
|