שירים נוספים:
שער הספר.'מחזור אור, שיר ואישה.

מחזור אור, מחזור שיר ואישה. מאת חלי איתן אברהם.

נכתב על ידי: ד"ר חלי איתן אברהם

קריאה: המשוררת חלי איתן אברהם.:


המשוררת. ד"ר חלי איתן אברהם.
© כל הזכויות שמורות
טז', תמוז, תשס"ט. 8.7.09.
1. שילוב מדהים
מאת: שמעון 17/09/2009
שילוב מדהים בין יכולות המשוררת לרחף בין שלושה מימדים ולקשור ביניהם, באמצעות מילות השיר, באופן סדור וברור, הכל לוגי: טבע, זריחה שקיעה, ים, שמים, שיר ואשה, והכל ברגישות מיטבית, מי יתן וירבו משוררות כמו חלי בישראל.
 
|