שירים נוספים:
מקלט רדיו מנורות

בדרכו אל הדרור

נכתב על ידי: שרון שקד

את שערו המקורזל, של שדה הבצל,

ניתן לראות בסמוך לסבך החרדל.

כך צועדים לנו בדרך, ומלטפים אותו בערך.

שערו הקצר, נושק לגופו הצר, ורירו הנוטף משקה את אם הדרך.

בעיניו הטובות, רואה הוא נתיב של דרור, ומתחיל לרוץ כשור.

לא מבזבז לו רגע נתון, כי קשור הוא לביתו ורעה היא תחושתו.

זנבו משקשק, כשעוברים אנו אתו בסמוך למשק.

כי יודע הוא זאת, שבקרוב ישתחרר מהרצועות הרזות.

© כל הזכויות שמורות
כג', כסלו, תשע"ב. 19.12.11
 
|