שירים נוספים:
השדרן קובי אייל

מזמור לדוד

נכתב על ידי: תמיר להב-רדלמסר.

קריאה: קובי אייל:


הללוהו בנבל וכינור
© כל הזכויות שמורות
ו', אב, תשס"ט. 27.7.09
1. mizmor le-david
מאת: sarah atzaba azmanov 27/07/2009
very sad. the air is full with fire,blood and death...m izmor for many davids. just today it appeared on the web, and i met them with pain... sarah
 
|