שירים נוספים:
המשוררת, רינה לוינסון.

ילדות

נכתב על ידי: רינה לוינסון

לשמיעת ילדות:איזו ילדות נפלה לי בגורל,
ארון סדוק, בדלי קפאו המים.
השכם אמי עוזבת את הבית
ואור הבוקר לא אהבתי כלל.
בחצרנו הסמויה היום קדר.
משחקים של גיל כאילו לא הכרתי
אמי מסרה דמה רק זאת זכרתי
ולאחר מכן הביאה פת קיבר.
אך מול האש, בערב התחממנו בבקתה.
לקול טרטור החשמלית וצלצוליה,
ידי אמי אספו את כל כולי אליה,
הווי אומר כי לי ילדות הייתה.

ילדות
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק', תמוז, תש"ע. 17.7.10
 
|