הפחד הורג

נכתב על ידי: יהודה עצבה

 הפחד הורג
השד לא כל כך מפחיד כמו שאומרים עליו, לפעמים הפחד מהצרה שמתרגשת עלינו גדולה יותר מהצרה עצמה.
אדם אחד יצא מהעיר שלו בדרכו פגש את הג'ין  ( השד )
. שאל אותו: לאן?
אמר לו הג'ין: לעיר שלך.
שאל: בשביל מה?
אמר לו: להביא על העיר מגיפה. נבהל הבן אדם מאוד ודאג לילדיו אשתו ולכל משפחתו שגרים בעיר. התחנן לג'ין שילך למקום אחר.
- לא יכול, התנצל אל ג'ין ( השד ) אני חייב לעשות את העבודה שלי ועכשיו התור של העיר שלך לחטוף את המגיפה.
- טוב, שאל אותו הבן אדם: וכמה ימותו מהמגיפה ?
צחק אל ג'ין ואמר לו: תגיד אתה כמה אתה רוצה שימותו?
אמר לו: לא הרבה, שש, שבע. הכי הרבה עשרה.
אמר לו אל ג'ין: טוב אל תדאג רק עשרה, והלך לו.
נכנס אל ג'ין לעיר והביא את המגיפה לעיר. מיד מתו אנשים, מאה על ימין ומאה על שמאל. לא נשאר בית שלא מת מישהו.
התרגז אותו אדם ואמר בלב שלו: הנה גם השדים משקרים, אומרים דבר אחד ועושים דבר אחר. מילה שלהם כבר לא מילה.
לאחר זמן פגש את הג'ין  ואמר לו בכעס: הבטחת שתהרוג עשרה  והנה מתו אלפים. המילה שלך באמת לא מילה.
אמר לו הג'ין: המילה שלי מילה – מהמגיפה שהבאתי על העיר מתו כמו שהבטחתי רק עשרה – כל השאר מתו מהפחד.

כתב ועיבד ממקורות שונים: יהודה עצבה.
המלצה לקרוא גירסה מיוחדת של הסיפור בספר: סיפורי 'אבו נימר' מאת דן בן אמוץ.

 

צלליות
© כל הזכויות שמורות
19.3.2020.כג' אדר, תשף
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|