סיפורים נוספים:


המספר בטיול באיזור יד קנדי בירושלים

זכריה פרס