המספר יצחק אלפרט

,תיקיית המספר יצחק אלפרט

נכתב על ידי: יהודה עצבה

תיקייה זו שובצה באתר לכבוד יום הולדתו ה-80 של מספר הסיפורים הירושלמי הייחודי יצחק אלפרט. יצחק אלפרט מביא את סיפוריו מתוך הווי ילדותו ומעולם ההומור היהודי. הוא מיטיב לספר בשפות עברית ואידיש ומרתק את הקהל באופן בו הוא מעמיד את סיפוריו חיים ונושמים לפני הקהל.


המספר יצחק אלפרט באולפן הרדיו בקול ישראל
© כל הזכויות שמורות
כב' אייר, תשע"ו. 30.5.16
לימוד ה'אליף בית' בח'ידר  המספר הירושלמי יצחק אלפרט מביא בפנינו בתורה ציורית ביותר את הימים בהם למד את האליף בית אצל הסבא שלו 'הזיידה' שהיה המלמד שלו בח'ידר בירושלים.
המספר הירושלמי יצחק אלפרטיצחק אלפרט יליד שכונת בתי ויטנברג בירושלים וכיום גר בשכונת שערי חסד. שנים רבות עבד באגד וכיום הוא פעיל כמספר סיפורים ואוהב סיפור.
על משחקי פורים

יצחק אלפרט, שמוליק כהן ויהודה עצבה נזכרים במשחקי פורים של ילדותם בשכונה בירושלים. שנות החמישים והשישים.

מעשה בכאב בטןהיה רופא ירושלמי בשם ד"ר יזרעאלית ואליו היו באים כל האברכים ממאה שערים. בימי ראשון הוא היה רגיל שבאים אליו ומתלוננים על כאב בטן ועל כך הסיפור הבא שמביא יצחק אלפרט.
משלוח מנות לרבי בח'ידרהמספר הירושלמי יצחק אלפרט מספר לחברים מעט מזכרונות ילדותו בפורים בח'ידר בשנות הארבעים בירושלים. מדובב יהודה עצבה.
הוא יחיה אלפיים שנה.סיפור מתוך ספר הסיפורים החדש: מאאתיים סיפורים ירושלמיים. סיפור זה סופר על ידי מספר הסיפורים הירושלמי יצחק אלפרט המתגורר בשכונת שערי חסד.
תחיית המתיםסיפור הקשור למאכל הצ'ולט האשכנזי.
בעייה אווירית.סיפור זה סופר במועדון מספרי הסיפורים הירושלמי על ידי המספר יצחק אלפרט.
שלוש מצוותסיפור גילגולו של דג לקרדה שגרם לשלוש מצוות. את הסיפור סיפר יצחק אלפרט מהמספרים הבולטים במועדון מספרי הסיפורים הירושלמי. בתמונה: חזית בית הכנסת "זהרי חמה" ברחוב יפו, מול שוק מחנה יהודה בירושלים.
תחפושת פורים בח'ידר הירושלמימספר הסיפורים הירושלמי יצחק אלפרט מספר לחברי הפרלמנט הירושלמי יהודה עצבה ושמוליק כהן את סיפור מנהג התחפושת ומשלוח המנות לרבי בשנות ילדותו בח'ידר בירושלים.
 
|