סיפורים נוספים:
צילום זיכרון של רבי אברהם רוקח, זקן הרוקחים בירושלים. נפטר בשנת תרע

סוס - סיפור מאת דרויאנוב

נכתב על ידי: אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב

מספר: יהודה עצבה:

אחד החסידים ספר לרבי שלו, על הסגופים המרובים והקשים, שהוא מסגף את עצמו:
אין הוא טועם שום משקה בעולם, חוץ ממים, מסמרים תקועים לו בסנדליו, "גילגול-שלג" הוא מקיים בכל יום, וכל יום הוא גם לוקה ארבעים.
זקף הרבי אצבע כלפי החלון ואמר לו:
רואה אתה את זה שבחצר. אף הוא אינו טועם שום משקה בעולם, חוץ ממים, אף הוא מסמרים תקועים לו בסנדליו, אף הוא מקיים "גילגול-שלג" כל יום, אף הוא לוקה כל יום ארבעים וגם יותר מארבעים
 
– ואף-על-פי-כן אינו אלא סוס?
 
 

סוס - איור
© כל הזכויות שמורות
א' אב, תשע"ג. 8.7.13
 
|