מועדות מספרי הסיפורים הירושלמי בבית שמואל, 2006.

ערך הדברים

מספר: ציון שושן:

היה ביטוי שאבא שלי היה אומר:  'כונא זג'אר וסירנא כבאר וסירנא נפהם ביל מעיא'ר. היינו קטנים וגדלנו והתחלנו להבין במשקלות. הכוונה במשקלות זה הערך היפה: האישה היפה, הבית היפה
המכונית היפה. היינו קטנים היינו אהבלים, לא הבנו מה זה אישה יפה, מה זה בית יפה.  העיקר לנסוע.
היום כשהתבגרנו  וצעדנו עם הטכנולוגיה, אנחנו מעריכים את הדברים אחרת. 'כונא זג'אר וסירנא כבאר וסירנא נפהם ביל מעיא'ר.

© כל הזכויות שמורות
כ"ז, טבת, תשע"א. 3.1.11
 
|