שוק רמלה לוד. צילום: יהודה עצבה

פתגם בלדינו מבית אבא

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספרת: ויקי שטרית:

הגב' ויקי שטרית מחנות הוילונות בשוק רמלה מביאה לנו פתגם של אבא בשפת הלדינו.
שוק רמלה. צילום - יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
כב' טבת, תשע"ז. 19.1.17
 
|